Kapitola 32. Menu Souřadnice / Měření

Přidej položku

Tímto příkazem lze přidávat položky do seznamů souřadnic a seznamů naměřených hodnot. Po jeho vyvolání program zobrazí příslušné editační okno, v němž můžete definovat potřebné hodnoty.