Kódování bodů

V tomto dialogovém okně se nastavují parametry týkající se kódování bodů.

Kódovací tabulka:

Program umožňuje použití tzv. kódovací tabulky, která slouží pro převod registrovaných kódů na popisy.

 • Připojit

  Tímto tlačítkem můžete vybrat požadovanou kódovací tabulku (soubory typu .cod) a připojit ji. Od okamžiku připojení program všechny kódy v seznamech transformuje podle tabulky.

 • Editovat

  Připojenou kódovací tabulku můžete editovat.

 • Odpojit

  Nechcete-li již nadále připojenou kódovací tabulku používat, můžete ji tímto tlačítkem odpojit.

 • Použít kódovací tabulku

  Pomocí tohoto přepínače lze snadno zapínat a vypínat překódování bodů podle tabulky, aniž by bylo třeba tabulku připojovat a odpojovat.

  Tato funkce je přístupná přímo z lišty nástrojů.

Nastavení:

 • Rozdělit kódy na části

  Pomocí tohoto nastavení lze rozdělit kód bodu na části po zadaném počtu znaků. Např. kód 23014512 bude při zapnutí této volby a nastavení rozdělení po dvou znacích rozdělen na 23 01 45 12. Dílčí kódy budou odděleny prvním znakem, který je uveden v Oddělovačích kódů (viz dále).

 • Překódovat při importu

  Program převádí popisy v importovaných souborech na kódy podle připojené kódovací tabulky. Jestliže popis v kódovací tabulce nenalezne, zobrazí chybové hlášení.

 • Akceptovat body bez kódu

  Jestliže je tato volba zapnuta, program umožňuje import bodů bez kódu nebo popisu. Vypnete-li tuto volbu, program u bodů bez kódu zobrazí chybové hlášení.

 • Oddělovače kódů

  Je-li u bodů registrováno více kódů, musí být odděleny oddělovacím znakem (např. "X"). Oddělovací znak musí být nastaven v tomto vstupním řádku.

 • Kód orientace

  Označujete-li orientace kódem, můžete zde tento kód zadat, a program při importu automaticky označí jako orientace všechna měření, která mají tento kód. Používáte-li pro označení orientací více kódů, můžete je zde zadat všechny, oddělené znakem nastaveným jako Oddělovač kódů.

Tabulka typů:

Tabulka typů slouží k převodu typu bodu na popis. Při práci v katastru nemovitostí se používá k převodu číselného vyjádření stavu bodu (0 = dosavadní, 2 = nový) na textový popis.