Teodolit

Tento příkaz slouží pro definici teodolitů, jejich přístrojových chyb a tolerancí.

Název teodolitu:

Ve vstupním okně zadejte název, pod kterým se má teodolit objevit v seznamu teodolitů. V seznamu nemohou být dva teodolity stejného jména.

Střední chyby:

Zde zadejte odhad střední chyby měřeného směru v jedné poloze dalekohledu a odhad střední chyby měřené délky.

Důležité

Apriorní střední chyby udávané výrobci strojů se mohou vztahovat na některé speciální situace, pro běžné měřené jsou často příliš optimistické. Před zadáním se tedy pokud možno přesvědčte o jejich reálnosti.

Kolimační chyba:

Zde nastavte skutečnou kolimační chybu teodolitu a tolerance pro její testování. Jestliže program při zpracování zápisníku narazí na měření v obou polohách, určí z nich velikost kolimační chyby a porovná ji s nastavenou hodnotou. Překročí-li rozdíl nastavené a vypočtené chyby hodnotu nastavenou jako Chybný, v protokolu je měření v protokolu označeno za chybné a výpočet vyrovnaného měření neproběhne. Překročí-li rozdíl hodnotu nastavenou jako Podezřelý, výpočet proběhne, ale směry jsou v protokolu označeny jako podezřelé.

Program porovnává s tolerancemi rozdíl nastavené a vypočtené kolimační chyby, nikoli celou vypočtenou chybu. Skutečná kolimační chyba tedy může mít libovolnou hodnotu, a není třeba nastavovat tolerance s ohledem na její velikost.

Důležité

Nastavená hodnota kolimační chyby není používána pro opravu měření, ale pouze pro testování tolerancí. Při výpočtu zápisníku je skutečná kolimační chyba odstraněna použitím měření v I. i II. poloze dalekohledu.

Indexová chyba:

Zde nastavte skutečnou indexovou chybu teodolitu a tolerance pro její testování. Jestliže program při zpracování zápisníku narazí na měření v obou polohách, určí z nich velikost indexové chyby a porovná ji s nastavenou hodnotou. Překročí-li rozdíl nastavené a vypočtené chyby hodnotu nastavenou jako Chybný, v protokolu je měření v protokolu označeno za chybné a výpočet vyrovnaného měření neproběhne. Překročí-li rozdíl hodnotu nastavenou jako Podezřelý, výpočet proběhne, ale měření jsou v protokolu označeny jako podezřelá.

Program porovnává s tolerancemi rozdíl nastavené a vypočtené indexové chyby, nikoli celou vypočtenou chybu. Skutečná indexová chyba tedy může mít libovolnou hodnotu, a není třeba nastavovat tolerance s ohledem na její velikost.

Důležité

Nastavená hodnota indexové chyby je použita pouze při hromadné opravě indexové chyby. Při výpočtu vyrovnaných měření z měření v I. a II. poloze je použita pouze pro testování tolerancí, při výpočtu vyrovnaného měření je skutečná indexová chyba odstraněna použitím měření v I. i II. poloze dalekohledu.