Protínání z orientovaných směrů

Protínání z orientovaných směrů

Úloha slouží k výpočtu souřadnic protínáním z orientovaných směrů.

Před výpočtem musíte zorientovat osnovy na obou stanoviskách postupem podrobně popsaným u polární metody. V dialogovém okně jsou vždy zobrazeny údaje pouze o jednom stanovisku, na druhé se můžete přepnout tlačítkem (Stanovisko A/B). Jestliže jsou obě osnovy zorientovány, můžete počítat jednotlivé určované body přetažením měřených směrů ze seznamu měření a stisknutím tlačítka (Výpočet).

Je-li v ve zvolené sadě tolerancí nastaven minimální úhel protnutí u protínání, program jej porovná se skutečným úhlem a v případě potřeby zobrazí varovné hlášení.

Vypočtené body lze uložit do aktivního seznamu souřadnic stisknutím tlačítka (Uložit).