Uložení vypočtených bodů trasy

Vypočtené body lze uložit do libovolného seznamu souřadnic přetažením nebo do aktivního seznamu souřadnic stisknutím tlačítka pro uložení vypočtených souřadnic.

Před uložením bodů bude zobrazeno dialogové okno s dotazem, které typy vypočtených bodů mají být uloženy:

Typy vypočtených bodů pro uložení

Po potvrzení budou zvolené typy bodů hromadně přeneseny do aktivního seznamu souřadnic.