Kapitola 53. Výpočet trasy komunikace

Výpočet trasy komunikace

Úvod

Program slouží k výpočtu rovinných souřadnic bodů na trase komunikace a bodů na normálách k trase.