Kapitola 47. Nivelace

Úvod

Modul slouží ke zpracování nivelačního měření, ručně zadaného nebo importovaného z digitálního nivelačního přístroje.

Na základě vstupních hodnot, zadaných ručně nebo načtených ze seznamu nivelačního měření, program vygeneruje tabulku Nivelační zápisník se zpracovanými a vyrovnanými nivelačními pořady.

Tuto tabulku lze přímo vytisknout nebo exportovat do DXF nebo aplikace MS Excel.