Kapitola 42. Kontrolní kresba k výpočtům

Kontrolní kresba

Tento modul zobrazí okno, v němž je zobrazována konfigurace naposledy provedeného výpočtu. Lze je použít i při zadávání bodů z klávesnice pro odstranění hrubých chyb v zadání. Vstupní body výpočtů jsou zobrazeny černě, vypočtené červeně. Pomocné informace jsou zobrazeny zeleně. Obsah okna je vymazán při každém novém výpočtu.

Funkce pro ovládání modulu se nacházejí v systémovém menu dialogového okna (menu pod ikonou Windows v záhlaví okna). Většina z nich je také k dispozici na liště s tlačítky.

Zobrazení celé kresby

Po zadání tohoto příkazu je zobrazena kresba v takovém měřítku, aby se do okna s kontrolní kresbou vešla celá.