Výřez

Po zadání tohoto příkazu můžete pomocí levého tlačítka myši zvolit výřez kresby, který má být zobrazen.