Kapitola 28. Menu Okno

Položky tohoto menu slouží k manipulaci s otevřenými okny.

Zavři

Tímto příkazem můžete zavřít aktuální okno. Jedná-li se o seznam souřadnic nebo seznam naměřených hodnot, a je-li toto okno poslední otevřené okno příslušného seznamu, program automaticky zapíše na disk i aktualizovaný indexový soubor.