Mozaika horizontálně - vertikálně

Okna budou na obrazovce uspořádána tak, aby se nepřekrývala, tj. budou naskládána horizontálně nebo vertikálně vedle sebe.