Ukládání bodů

V některých výpočetních funkcích jsou vypočtené body automaticky ukládány do aktivního seznamu souřadnic (např. polární metoda). Není-li nastaven žádný aktivní seznam souřadnic, program sám vypočtený bod neuloží, a můžete jej uložit ručně přetažením do libovolného seznamu souřadnic. To může být výhodné například při pokusných výpočtech, jejichž výsledky není třeba ukládat.

Některá výpočetní okna, v nichž se vypočítává více bodů najednou (konstrukční oměrné, polygonové pořady) mají v seznamu vypočtených bodů na začátku každého řádku přepínač, jehož pomocí lze určit, které body mají být uloženy. Po výpočtu jsou všechny body zapnuty pro uložení, pokud si nepřejete některé z nich ukládat, stačí před uložením příslušný přepínač vypnout. V úloze Konstrukční oměrné jsou vidět přepínače pro ukládání souřadnic v tabulce vypočtených bodů:

Ukládání vypočtených bodů z úlohy Konstrukční oměrné