Polární vytyčovací prvky

Polární vytyčovací prvky

Polární vytyčovací prvky mohou být počítány pro jednotlivé body, nebo dávkou. Při obou typech výpočtu je nejprve třeba zadat souřadnice stanoviska a orientace.

Při výpočtu lze použít více orientací. V takovém případě je třeba postupně zadat všechny orientace včetně otientačních směrů a přidat je do seznamu orientací. Orientace lze zadávat přetažením myší ze seznamu souřadnic.

Varování

Vypočtené délky jsou automaticky opraveny o nastavené měřítko, aby reprezentovaly skutečné délky v terénu, nikoli zkreslené délky v rovině zobrazení. Před výpočtem je tedy nutno nastavit správný měřítkový koeficient pro dané území.

Pro výpočet včetně výšek je třeba zadat výšku stroje na stanovisku a výšku cíle

Před výpočtem zvolte typ vytyčovacích prvků:

Orientační směr

Přejete-li si, aby na orientační bod byl nenulový orientační směr, zadejte hodnotu orientačního směru do okénka Vodorovný směr na orientaci.

Výpočet jednotlivých bodů

Při výpočtu jednotlivých bodů přetahujete do oblasti Vytyčovaný bod jednotlivé body ze seznamu souřadnic. Program okamžitě po přetažení vypočte příslušné vytyčovací prvky.

Dávkový výpočet

Při dávkovém výpočtu postupujete stejně, ale místo jednotlivých bodů můžete přetáhnout celý blok označených bodů. V dialogovém okně zůstanou zobrazeny vytyčovací prvky pouze pro poslední bod, v protokolu jsou však uloženy všechny.

Výpočet do zápisníku

Přejete-li si provést dávkový výpočet celého seznamu souřadnic do zápisníku, zadejte název vstupního seznamu souřadnic do okénka Vstup, výsledného seznamu měření do okénka Výstup a program vypočte vytyčovací prvky všech bodů v souboru a vytvoří z vytyčovacích prvků nový seznam měření.