Ortogonální vytyčovací prvky

Ortogonální vytyčovací prvky

Toto dialogové okno slouží pro výpočet ortogonálních vytyčovacích prvků jednotlivých bodů. Chcete-li počítat více bodů, můžete použít transformaci souřadnic.

Vstupní hodnoty se zadávají stejně, jako u ostatních výpočetních úloh. Nejprve zadejte koncové body přímky, potom zadávejte jednotlivé vytyčované body. Můžete přetahovat ze seznamů souřadnic jednotlivé body i celé skupiny označených bodů. Přetáhnete-li celou skupinu bodů, v dialogovém okně zůstanou vytyčovací prvky pouze pro poslední bod, v protokolu jsou však uloženy všechny.

V protokolu jsou vždy nejprve uloženy vytyčovací prvky identických bodů, a potom jednotlivých vytyčovaných bodů. Kromě kolmice a staničení je vypočten i doměrek, což je staničení z koncového bodu přímky.

Ortogonální vytyčovací prvky lze vypočíst dávkově do souboru, čímž vznikne ortogonální zápisník.

Varování

Vypočtené kolmice a staničení jsou automaticky opraveny o nastavené měřítko, aby reprezentovaly skutečné délky v terénu, nikoli zkreslené délky v rovině zobrazení. Před výpočtem je tedy nutno nastavit správný měřítkový koeficient pro dané území.