Napojení změny do KM-D v dosavadním bodu

Napojení změny do KM-D v dosavadním bodu

Úloha slouží k napojení změny do KM-D v v dosavadním bodu. Tato problematika je popsána v bodě 16.27 příloh ke katastrální vyhlášce.

Tato úloha se použije v případě, že se nová hranice napojuje přímo do stávajícího bodu dosavadního stavu (dle bodu 16.27 b) 1 KatV).

Postup výpočtu je následující:

  1. Na liště nastavení si nastavte kód kvality, pro který si přejete počítat mezní odchylky.

  2. Do dialogového okna zadejte bod na dosavadní hranici, jeho nově určenou polohu a druhý koncový bod nové hranice.

  3. Ve vstupním okně pro zadání délky měřené v terénu program nabídne délku vypočtenou ze vstupních souřadnic nových bodů. Tuto délku upravíte na délku skutečně měřenou v terénu, aby program mohl vypočíst odchylku a porovnat ji s mezní odchylkou.

  4. Je-li vše zadáno správně, přidáte bod do seznamu vyrovnaných bodů tlačítkem (Přidat).

  5. Po zadání všech vyrovnávaných bodů můžete zobrazit a uložit protokol.

Ukázkové zadání:

V ukázce je nová hranice napojována v dosavadním bodě č. 705-114. Nově zaměřená poloha tohoto bodu je v seznamu souřadnic uložena pod číslem 170, sousední bod na nové hranici má číslo 169.

Ukázková konfigurace pro napojení v dosavadním bodě

Souřadnice bodů pro napojení v dosavadním bodě:

Souřadnice bodů pro napojení v dosavadním bodě

Zadání výpočtu pro napojení v dosavadním bodě:

Zadání výpočtu pro napojení v dosavadním bodě

Výsledný protokol pro napojení v dosavadním bodě:

Výsledný protokol pro napojení v dosavadním bodě