Fasáda

Pomocí této úlohy lze body, zaměřené na svislé rovině (např. na fasádě domu) sklopit do roviny, aby je bylo možno načíst do 2D výkresu v CADu nebo jiném kreslicím programu, a vykreslit tak pohled na fasádu

Fasáda

Zadává se pouze levý a pravý bod na fasádě. Program transformuje souřadnice do místní soustavy určené těmito dvěma body, a poté fasádu sklopí do vodorovné roviny nahrazením souřadnice X výškou bodu. Vypočtené body jsou uloženy do výstupního seznamu souřadnic, vstupní seznam zůstává nezměněn.