Výpočet bodů v ose komunikace

Je-li zadána celá trasa, můžete přistoupit k výpočtu podrobných bodů. V dialogovém okně zadejte počáteční staničení, od něhož chcete body počítat, a interval staničení mezi jednotlivými body. Po stisknutí tlačítka (Výpočet) jsou vypočteny všechny podrobné body, jsou zařazeny do seznamu podrobných bodů, kde si je můžete prohlédnout, a je vytvořen protokol o výpočtu.

Body jsou číslovány průběžně od čísla 1 ve směru rostoucího staničení.

Máte-li v systému Groma spuštěn modul pro kontrolní kresbu, je ihned zobrazen průběh trasy, v němž jsou hlavní body trasy zobrazeny černě a podrobné body červeně.

Chcete-li vypočtené body uložit do seznamu souřadnic, přetáhněte je do něj myší z výpočetního dialogového okna, obdobně jako jinde v systému Groma. Program se vás dotáže, zda chcete uložit body v ose komunikace i na normálách.