Výpočetní kontroly

Před výpočtem podrobných bodů je zadaná trasa podrobena důkladným testům. Jestliže některému z testů nevyhoví, je zobrazeno chybové hlášení a výpočet je ukončen.

Program provádí tyto kontroly:

Kontrola délky prvku

Program kontroluje, zda skutečná délka prvku, daná souřadnicemi jeho koncových bodů a ostatními parametry, odpovídá rozdílu staničení mezi koncovými body. Jestliže velikost rozdílu těchto dvou údajů překročí hodnotu 0.05m, je zobrazeno chybové hlášení a výpočet je ukončen.

Kontrola poloměrů křivosti

Na styku každých dvou sousedních prvků je kontrolován poloměr křivosti, který by v těchto bodech měl být pro oba prvky shodný. Jestliže velikost rozdílu těchto dvou údajů překročí hodnotu 0.50m, je zobrazeno chybové hlášení a výpočet je ukončen.

Kontrola spojitosti

Na styku každých dvou sousedních prvků je kontrolována spojitost trasy pomocí směrníků tečen. V každém stykovém bodě je vypočten směrník tečny k předchozímu i následujícímu prvku. Tečny v těchto bodech by měly být totožné. Jestliže velikost úhlu sevřeného těmito dvěma tečnami překročí hodnotu 1c, je zobrazeno chybové hlášení a výpočet je ukončen.