Ovládání programu

Program se ovládá pomocí základního dialogového okna, stejně jako všechna standardní výpočetní okna systému GROMA.

Vstupní hodnoty můžete zadávat přímo z klávesnice, nebo přetahovat myší ze seznamů souřadnic otevřených v programu GROMA. Všechny hodnoty můžete v seznamech editovat, přidávat a ubírat.

Před výpočtem můžete v systému GROMA spustit modul pro kontrolní kresbu. Okamžitě po skončení výpočtu trasy v něm bude zobrazen průběh trasy včetně podrobných bodů v ose komunikace. Bodů na normálách může být velké množství, proto nejsou zobrazeny automaticky všechny, ale zobrazují se postupně pro příslušné normály, které zvolíte kliknutím myší v seznamu podrobných bodů trasy.