Definování trasy

Trasa komunikace je určena seznamem prvků trasy a informacemi o nich. Každý prvek je definován těmito údaji:

Tento seznam prvků je obvykle výsledkem zpracování projektu některým ze specializovaných systémů, např. ROADPAC.

Jednotlivé prvky se do seznamu zadávají tak, že v dialogovém okně vyplníte všechny potřebné údaje a stisknete tlačítko (Přidat). Nový prvek se přidá před prvek, na němž je zobrazen kurzor.

Po zadání trasy je vhodné ji ihned uložit do souboru příkazem Soubor->Ulož.