Seznam referencí

Tento seznam obsahuje pouze malou část uživatelů systému GROMA.

Seznam byl volen tak, aby obsahoval zástupce ze všech oblastí, kde je systém GROMA úspěšně využíván.

Seznam je řazen abecedně.

      Česká republika

 • Agroprojekt PSO s.r.o.
 • Angermeier Engineers Praha, a.s.
 • Brněnské komunikace, a.s.
 • Brněnské vodovody a kanalizace, a.s.
 • České dráhy, a.s.
 • České vysoké učení technické, Praha
 • Český Aeroholding, a.s.
 • Český Telecom, a.s.
 • Český úřad zeměměřický a katastrální
 • Dálniční stavby Praha, a.s.
 • Doprastav Praha, Žilina
 • Ekos Třebíč, s.r.o.
 • ELTODO, a.s.
 • Ekospol, a.s.
 • EUROVIA CS, a.s.
 • Gefos, a.s.
 • Gekon, s.r.o.
 • Geodézie ČS, a.s.
 • Geodézie Svitavy
 • GEODIS Brno, Praha, Romania
 • Geofot, spol. s r.o.
 • Georeal Plzeň, spol. s r.o.
 • Geos Litoměřice, v.o.s.
 • Geos Opava, s.r.o.
 • Gepard, s.r.o.
 • GRID a spol. s.r.o.
 • GS, spol. s r.o.
 • Hrdlička, spol. s r.o.
 • Chemopetrol, a.s.
 • ILBAU, s.r.o.
 • INSET spol. s r.o.
 • Institut městské informatiky Praha
 • Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích
 • Katastrální úřady ČR (77 úřadů + 35 detašovaných pracovišť)
 • Laboratoř geoinformatiky Univerzity J.E.Purkyně
 • Lomy Mořina, spol. s r.o.
 • Mendelova univerzita v Brně
 • Metrostav, a.s.
 • Ministerstvo zemědělství
 • Mostecká uhelná společnost, a.s.
 • MOTT MACDONALD Praha, s.r.o.
 • Národní památkový ústav
 • NET4GAS, s.r.o.
 • Nová Huť - Projekce, spol. s r.o.
 • OHL ŽS, a.s.
 • OKD Rekultivace, a.s.
 • Okresní pozemkové úřady
 • Ostravská Univerzita
 • Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.
 • Povodí Labe, a.s.
 • Povodí Moravy, a.s.
 • Povodí Odry, a.s.
 • Pozemkové úřady
 • PRAGIS a.s.
 • Pragoprojekt, a.s.
 • Pražské silniční a vodohospodářské stavby
 • Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
 • Ředitelství silnic a dálnic
 • Severočeské doly, a.s.
 • Sitel, spol. s r.o.
 • Skanska, a.s.
 • Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
 • Spolana, a.s.
 • Správa veřejného osvětlení hl. m. Prahy
 • SPŠ Duchcov
 • SPŠ stavební Josefa Gočára
 • SPŠ zeměměřická
 • Stavby silnic a železnic, a.s.
 • STRABAG, a.s.
 • Subterra a.s.
 • SUDOP Praha, a.s.
 • Swietelsky stavební s.r.o.
 • T-MAPY spol. s r.o.
 • Technická správa komunikací Praha
 • Transgas, a.s.
 • Univerzita Pardubice
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
 • Univerzita Karlova v Praze
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • Ústav archeologické památkové péče
 • Vegacom, a.s.
 • Vítkovice, a.s.
 • Vodní stavby Praha, a.s.
 • VPÚ DECO PRAHA, a.s.
 • Vysoké učení technické v Brně
 • Zeměměřický a katastrální inspektorát
 • ŽS Brno, a.s.

      Slovenská republika

 • DOPRASTAV, a.s.
 • Geodex
 • Gerys, s.r.o.
 • Globing Poprad, s.r.o.
 • HRDLIČKA-KOŠICE, spol. s r.o.
 • LINDNER-GEOING
 • MAPING
 • Slovenský plynárenský priemysel, š.p.
 • Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
 • Technická univerzita Košice
 • Technická univerzita Zvolen
 • Slovnaft, a.s.
 • U. S. Steel Košice, s.r.o.
 • Vodohospodárska výstavba, š.p.
 • Východoslovenská energetika, a.s.
 • Závod SNP, a.s. - závod IPS
 • Železnice Slovenskej republiky