Seznam referencí

Tento seznam obsahuje pouze malou část uživatelů systému GROMA.

Seznam byl volen tak, aby obsahoval zástupce ze všech oblastí, kde je systém GROMA úspěšně využíván.

Seznam je řazen abecedně.

      Česká republika

 • Agroprojekt PSO s.r.o.
 • Angermeier Engineers Praha, a.s.
 • Brněnské komunikace, a.s.
 • Brněnské vodovody a kanalizace, a.s.
 • Česká správa letišť, s.p.
 • České dráhy, a.s.
 • Český Telecom, a.s.
 • Český úřad zeměměřický a katastrální
 • Dálniční stavby Praha, a.s.
 • Ekos Třebíč, s.r.o.
 • ELTODO, a.s.
 • Ekospol, a.s.
 • Gefos, a.s.
 • Gekon, s.r.o.
 • Geodézie ČS, a.s.
 • Geodézie Svitavy
 • GEODIS Brno, Praha, Romania
 • Geofot, spol. s r.o.
 • Georeal Plzeň, spol. s r.o.
 • Geos Litoměřice, v.o.s.
 • Geos Opava, s.r.o.
 • Gepard, s.r.o.
 • GRID a spol. s.r.o.
 • GS, spol. s r.o.
 • Hrdlička, spol. s r.o.
 • Chemopetrol, a.s.
 • ILBAU, s.r.o.
 • Institut městské informatiky Praha
 • Katastrální úřady ČR (77 úřadů + 35 detašovaných pracovišť)
 • Letiště Praha, s.p.
 • Metrostav, a.s.
 • Ministerstvo zemědělství
 • Mostecká uhelná společnost, a.s.
 • Nová Huť - Projekce, spol. s r.o.
 • OHL ŽS, a.s.
 • OKD Rekultivace, a.s.
 • Okresní pozemkové úřady
 • Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.
 • Povodí Labe, a.s.
 • Povodí Moravy, a.s.
 • Povodí Odry, a.s.
 • Pragoprojekt, a.s.
 • Pražské silniční a vodohospodářské stavby
 • Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
 • Severočeské doly, a.s.
 • Skanska, a.s.
 • Spolana, a.s.
 • Správa veřejného osvětlení hl. m. Prahy
 • Stavby silnic a železnic, a.s.
 • STRABAG, a.s.
 • SUDOP Praha, a.s.
 • Swietelsky stavební s.r.o.
 • Technická správa komunikací Praha
 • Transgas, a.s.
 • Ústav archeologické památkové péče
 • Vegacom, a.s.
 • Vodní stavby Praha, a.s.
 • Zeměměřický a katastrální inspektorát
 • ŽS Brno, a.s.

      Slovenská republika

 • DOPRASTAV, a.s.
 • Geodex
 • Gerys, s.r.o.
 • Globing Poprad, s.r.o.
 • HRDLIČKA-KOŠICE, spol. s r.o.
 • LINDNER-GEOING
 • MAPING
 • Slovenský plynárenský priemysel, š.p.
 • Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
 • Slovnaft, a.s.
 • U. S. Steel Košice, s.r.o.
 • Závod SNP, a.s. - závod IPS