Telefon

(+420) 775 563 736

Email

info@groma.cz

Ceník systému Groma v. 12.5

Upgrade Komplet Groma + grafický modul + geometrické plány z v.12.4
(upgrade grafického modulu)
Cena Kč 
1. instalace 7.600,--
2. instalace 7.000,--
3. a další instalace 6.400,--
 
Rozšiřující moduly Cena Kč  Upgrade z verze 11.0 Upgrade z verze 10.0 Upgrade z v.9 a nižší
Kontrolní kresba k výpočtům V ceně Zdarma Zdarma Zdarma
Výpočet zkreslení v Křovákově zobrazení V ceně Zdarma Zdarma Zdarma
Komunikace se systémem MicroStation V ceně Zdarma Zdarma Zdarma
Grafický modul
  2. licence
  další licence
16.000,--
12.000,--
8.500,--
- - -
Grafický modul - upgrade z Gromy v. 12.4
  1. licence
  2. licence
  3. a další licence
7.600,--
7.000,--
6.400,--
- - -
Rozšíření grafického modulu - - -
  Pozemkové úpravy 15.000,-- - - -
  Zvýraznění
  zvýraznění parcel dle různých kritérií
6.500,-- - - -
  Exportní modul
  export bodů do Gromy a vlastníků
   do CSV dle různých kritérií (ohrada,
   dotčené parcely, vybrané parcely,
   ML,...)
6.500,-- - - -
  Generování statistiky VB pro RWE
   generování statistik tras a věcných
   břemen do souborů formátu MS Excel
   pro společnost RWE
2.000,-- - - -
Geometrické plány - tabulky
  1. licence
  2. licence
  3. a další licence
8.000,--
6.000,--
4.000,--
- - -
Geometrické plány - tabulky
upgrade z v.2 (z Gromy v. 11.0 a starší)
  1. licence
  2. licence
  3. a další licence
4.000,--
3.500,--
3.000,--
- - -
Vyrovnání sítí MNČ
  2. a další licence
10.000,--
5.000,--
Zdarma 3.000,-- 3.000,--
Výpočet trasy komunikace
  2. a další licence
8.000,--
4.000,--
Zdarma Zdarma Zdarma
Výpočet nivelačního zápisníku
  2. a další licence
8.000,--
4.000,--
Zdarma Zdarma Zdarma
Výpočet vyrovnávací roviny MNČ
  2. a další licence
8.000,--
4.000,--
Zdarma Zdarma Zdarma
Přenos souborů ze strojů
  2. a další licence
2.000,--
1.000,--
Zdarma Zdarma Zdarma
Připojení digitizéru
  2. a další licence
2.000,--
1.000,--
Zdarma Zdarma Zdarma
 
Komplety Cena Kč 
Groma v.12 + Grafický modul + Geometrické plány - tabulky 36.000,--
Groma v.12 + Grafický modul 29.000,--
Grafický modul + Geometrické plány - tabulky 21.000,--
 
Práce u zákazníka Cena Kč 
Instalace, konfigurace 800,--/hod
Minimální cena 1.500,--
Cestovné - při vzdálenosti nad 30 km individuální
 
Ostatní Cena Kč 
Výměna lokálního paralelního HW klíče za USB 1.500,-- Kč
Výměna síťového paralelního HW klíče za USB 3.000,-- Kč

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH 21%.
Změna cen vyhrazena.