Grafické souřadnice

Jednotka grafických souřadnic je jeden obrazový element (Picture Element - Pixel). Pixel je nejmenší element, zobrazený v bitové mapě. Skutečný, fyzický rozměr tohoto pixelu závisí na použité rozlišovací schopnosti scanneru. Jestliže sejmete obraz mapového podkladu scannerem s rozlišovací schopností 400dpi (tj. 400 bodů na palec), reprezentuje jeden pixel plošku o rozměru cca 0.064 mm.

Přesnost výsledných digitalizovaných souřadnic je tedy podstatně ovlivněna použitou rozlišovací schopností. Na rozlišovací schopnosti však závisí i objem rastrových dat (při dvojnásobném zvýšení rozlišovací schopnosti se velikost bitové mapy zvýší čtyřikrát). Je tedy nutno nalézt kompromis podle požadované přesnosti a přijatelné velikosti bitové mapy.