Kapitola 36. Menu Bitová mapa

Toto menu obsahuje příkazy pro práci s rastrovými daty.

Transformační klíč

Po zvolení tohoto příkazu program zobrazí dialogové okno, v němž můžete definovat transformační klíč pro převod grafických souřadnic do zvolené soustavy.

Dialogové okno se ovládá stejným způsobem, jako výpočetní okna. Podrobný postup určení transformačního klíče je popsán v uživatelské příručce.