Digitalizace

Po zvolení tohoto příkazu program zobrazí dialogové okno, pomocí něhož můžete odečítat souřadnice bodů ve vámi zvolené souřadnicové soustavě. Před zahájením digitalizace musíte nejprve určit transformační klíč.

Dialogové okno se ovládá stejným způsobem, jako výpočetní okna. Podrobný postup digitalizace je popsán v uživatelské příručce.