Kapitola 59. Změny mezi verzemi 11 a 12

Změny mezi verzemi 12 a 12.1

  • Nová transformace JTSK - ETRS89

    Byla aktualizována a Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním nově certifikována globální transformace mezi S-JTSK a ETRS89. Stará transformace z předchozích verzí Gromy smí být používána pouze do 30.6.2018. Od 1.1.2018 smí být využívána pouze nová transformace, která je součástí Gromy v.12.1.