Změny v nových verzích

Obsah

63. Změny mezi verzemi 9 a 10
64. Změny mezi verzemi 10 a 11