Kapitola 37. Parametry při spuštění

Při spouštění programu GROMA můžete specifikovat na příkazové řádce různé parametry. Parametry jsou odděleny mezerou a označeny znakem - nebo /.

Tabulka 37.1. Parametry při spuštění

ParametrVýznam
-uNázev konfiguračního souboru i s cestou.Příklad: -u=h:\cfg\groma.ini
-sNezobrazí při spouštění obrázek.
-parentSpustí systém GROMA jako aplikaci specifikovaného systému. Příklad: -parent=MicroStation
-nochildAplikace nebude spuštěna jako potomek řídící aplikace (MicroStation). Její okno tedy nebude stále na vrchu řídící aplikace, ale bude se chovat jako nezávislá aplikace (takže po kliknutí do řídící aplikace Groma zmizí pod ni, jako je to běžné u jiných aplikací). Tento režim snižuje riziko nekompatibility Gromy s řídící aplikací a z něj vyplývající problémy, např. se správou oken MicroStatuionu, apod.
-logV adresáři pro dočasné soubory, do něhož ukazuje proměnná TEMP, bude vytvořen protokol o spuštění systému Groma. Pomocí něho lze diagnostikovat případné problémy při spouštění.
-uNastavení konfiguračního souboru. Příklad: -u=H:\config\groma.ini
-demoSpustí systém v demonstračním režimu.
-netSpustí Gromu jako síťovou (bude hledán síťový hardwarový klíč).

Všechny parametry na příkazové řádce, které nejsou uvozeny znaky - nebo /, jsou chápány jako názvy souborů, které mají být otevřeny.