Kontrola číslování bodů

Po zadání tohoto příkazu bude zkontrolována posloupnost číslování bodů seznamu. Do protokolu bude zapsán seznam souvislých bloků čísel.