Cjenovnik sistema Groma v. 7.0

Osnovna verzija   Cjena KM  Upgrade sa verzije 6.0 Upgrade sa verzije 5.0 Upgrade sa v.4 i nižih
1 instalacija 1.350,-- 365,-- 550,-- 731,--
2 instalacije (popust 10 %) 1.215,-- 330,-- 495,-- 662,--
3-4 instalacije (popust 15 %) 1.097,50-- 313,-- 470,-- 618,--
5-9 instalacija (popust 20 %) 1.080,-- 296,-- 435,-- 585,--
10 instalacija i više (popust 30 %) 895,-- 252,-- 285,-- 515,--
 
Mrežna verzija Cjena KM  Upgrade sa verzije 6.0 Upgrade sa verzije 5.0 Upgrade sa v.4 i nižih
1 korisnik 1.585,-- 366,-- 549,-- 732,--
2 korisnika 2.395,-- 610,-- 914,-- 1.220,--
3 korisnika 3.090,-- 784,-- 1.175,-- 1.567,--
5 korisnika 4.600,-- 1.150,-- 1.724,-- 2.282,--
10 korisnika 7.002,-- 1.750,-- 2.625,-- 3.501,--
 
Školska verzija Cjena KM  Upgrade sa verzije 6.0 Upgrade sa verzije 5.0 Upgrade sa v.4 i nižih
Osnovna verzija 130,-- Besplatno Besplatno Besplatno
Mrežna verzija - 5 korisnika 252,-- Besplatno Besplatno Besplatno
Mrežna verzija - 10 korisnika 305,-- Besplatno Besplatno Besplatno
Mrežna verzija - 25 korisnika 392,-- Besplatno Besplatno Besplatno
 
Dodatni moduli Cjena KM  Upgrade sa verzije 6.0 Upgrade sa verzije 5.0 Upgrade sa v.4 i nižih
Kontrolni crtež U cjeni Besplatno Besplatno Besplatno
Računanja za crtenje u Krovakovom prikazu U cijeni Besplatno Besplatno Besplatno
Komunikacija sa sistemom MicroStation U cijeni Besplatno Besplatno Besplatno
Geodetski planovi
  2. i sljedeče licence
522,--
261,--
Besplatno Besplatno Besplatno
Računanje trase komunikacije
  2. i sljedeče licence
522,--
261,--
Besplatno Besplatno Besplatno
Izravnanje mreže metodom najmanjih kvadrata
  2. i sljedeče licence
870,--
435,--
Besplatno Besplatno Besplatno
Priključenje digitajzera
  2. i sljedeče licence
174,--
87,--
Besplatno Besplatno Besplatno
Računanje ravni izravnanja metodom najmanjih kvadrata
  2. i sljedeče licence
260,--
130,--
Besplatno Besplatno Besplatno
Prenos fajlova iz instrumenta
  2. i sljedeče licence
174,--
87,--
Besplatno Besplatno Besplatno

Sve cijene su veleprodajne odnosno bez poreza na promet roba.
Promjena cijena je malo vjerovatna.