Telefon

(+420) 775 563 736

Email

info@groma.cz

Groma - Užitečné a zajímavé odkazy

Na této stránce naleznete seznam odkazů na užitečné, nebo alespoň zajímavé stránky.

Úmyslně neuvádíme odkazy obecně známé, ale spíše neznámé, nicméně o to užitečnější.


Další zdroje, které stojí za přečtení:


MEZI GEODÉTY.
My pak odtud do jiné síně sme přišli, kdež prsty, pídi, lokty, sáhy, váhy, míry, sochory, hevery, škřipce a podobné nádobí prodávali a plno bylo měřících a vážících. Někteří samu tu síň měřili, a každý teměř jinák naměřil: pak se nesnadnili a měřili znovu. Někteří měřili stín, na dýl, na šíř, na tloušť: jiní jej na váhu vážili. Summou pravili, že nic není v tom světě, ani krom světa, čeho by se oni doměřiti nemohli. Ale já, trochu se na to jejich řemeslo podívaje, poznal sem, že více pochluby než potřeby bylo. Protož sem hlavou pokyna, odtud šel.

Jan Amos Komenský,
Labyrint světa a ráj srdce