Перечень потребителей

Этот перечень содержит только малую часть потребителей системы GROMA.

Перечень составлен так, чтобы в нем были представлены представители всех отраслей, которые систему GROMA успешно применяют.

Перечень составлен по чешскому алфавиту.

 • Agroprojekt PSO s.r.o.
 • Angermeier Engineers Praha, a.s.
 • České dráhy, a.s.
 • Český Telecom, a.s.
 • Dálniční stavby Praha, a.s.
 • Ekos Třebíč, s.r.o.
 • Ekospol, a.s.
 • Gecom, spol. s r.o.
 • Gefos, a.s.
 • Gekon, s.r.o.
 • Geodézie ČS, a.s.
 • Geodézie Svitavy
 • Geodis, spol. s r.o.
 • Geofot, spol. s r.o.
 • Georeal Plzeň, spol. s r.o.
 • Geos Litoměřice, v.o.s.
 • Geos Opava, s.r.o.
 • Gepard, s.r.o.
 • Grid a spol. s.r.o.
 • GS, spol. s r.o.
 • Hrdlička, spol. s r.o.
 • Chemopetrol, a.s.
 • ILBAU, s.r.o.
 • Institut městské informatiky Praha
 • Katastrální úřady ČR (77 úřadů + 35 detašovaných pracovišť)
 • Metrostav, a.s.
 • Mostecká uhelná společnost, a.s.
 • Nová Huť - Projekce, spol. s r.o.
 • OKD Rekultivace, a.s.
 • Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.
 • Povodí Moravy, a.s.
 • Pozemkové úřady (vybrané)
 • Pragoprojekt, a.s.
 • Pražské silniční a vodohospodářské stavby
 • Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
 • Prodos, a.s.
 • Severočeské doly, a.s.
 • Spolana, a.s.
 • Slovenský plynárenský priemysel, š.p.
 • Slovnaft, a.s.
 • Správa veřejného osvětlení hl. m. Prahy
 • Stavby silnic a železnic, a.s.
 • STRABAG, a.s.
 • SUDOP Praha, a.s.
 • Technická správa komunikací Praha
 • Transgas, a.s.
 • U.S. Steel Košice, s.r.o.
 • Vodní stavby Praha, a.s.
 • ŽS Brno, a.s.