Telefon

(+420) 775 563 736

Email

info@groma.cz

Instalace hardwarového klíče systému Groma

Systém GROMA je chráněn proti neoprávněnému užívání pomocí hardwarového klíče. Tento klíč můžete libovolně přenášet mezi počítači za předpokladu dodržení následujících pokynů. Všechny uváděné verze driverů jsou umístěny na instalačním CD v adresáři Sentinel, nebo je můžete stáhnout zde.

 

A. Kombinovaná automatická instalace

K hardwarovému klíči je k dispozici kombinovaný instalační program Sentinel Protection Installer, který zajišťuje instalaci lokálního driveru, licenčního serveru i povolení výjimky na firewallu (viz dále).

Při standardní instalaci jsou nainstalovány všechny komponenty. Pokud používáte pouze lokální instalaci Gromy, nikoli instalaci síťovou, můžete zvolit uživatelskou instalaci a instalovat pouze vlastní driver. Nainstalování všech komponent ale není na závadu.

POZOR! Instalaci driverů pro USB klíč je třeba provést před připojením klíče.

 

B. Lokální instalace

Při instalaci software z instalačního CD je automaticky nabídnuta i instalace driveru. Při instalaci je třeba mít na stanici administrátorská práva, jinak instalace driveru neproběhne a zobrazí se chybové hlášení.

Chcete-li hardwarový klíč připojit na stanici, na níž nebyla Groma instalována, je třeba doinstalovat driver ručně z instalačního CD.

Postup při instalaci driveru:
Spusťte program Sentinel System Driver Installer a pokračujte v instalaci dle zobrazených instrukcí.

POZOR! Instalaci driverů pro USB klíč je třeba provést před připojením klíče.

 

C. Síťová instalace

Princip licenčního serveru
Při provozu programu GROMA v prostředí počítačové sítě není třeba mít instalován hardwarový klíč na každém počítači, na němž má být program provozován.  Místo toho je zřízen tzv. Licenční server, tj. počítač, ke kterému je připojen síťový klíč, a který se stará o přidělování licencí ke spuštění programu v síti.  Licenční server monitoruje, kolik instalací programu již bylo spuštěno, a po dosažení povoleného počtu licencí dovolí další spuštění programu pouze v omezeném demonstračním režimu. Licenční server je proti klasické ochraně hardwarovým klíčem výhodnější v tom, že program může spustit kdokoli z kterékoli stanice, bez nutnosti přenášet hardwarový klíč z počítače na počítač.
                 
Instalace licenčního serveru
Pro instalaci licenčního serveru a driveru pro klíč je určen kombinovaný instalační program Sentinel Protection Installer. Program automaticky nainstaluje všechny potřebné komponenty a dotáže se, zda má ve firewallu povolit výjimku pro komunikaci s licenčním serverem (pouze při použití interního firewallu MS Windows).

POZOR ! Je-li na počítači, na němž běží licenční server, nainstalován jiný firewall, než standardní integrovaný v MS Windows, nebo odmítnete-li při instalaci licenčního serveru automatickou úpravu nastavení firewallu, bude třeba ručně povolit komunikaci s licenčním serverem. Komunikace probíhá na portu 6001/UDP. V integrovaném firewallu Windows lze tento port povolit v Ovládacích panelech v položce Brána firewall, karta Výjimky, tlačítko Přidat port, číslo portu 6001, protokol UDP.

Instalace programu GROMA
Program GROMA může být instalován jak na lokálních discích, tak na společném síťovém disku. Síťová konfigurace (nastavení typu klíče a síťových protokolů) je uložena v souboru NETWORK.INI, který je uložen v hlavním adresáři systému Groma. Při dodání je konfigurace nastavena na standardní hodnoty, se kterými by program měl klíč nalézt. Spustí-li se program v demonstračním režimu, je pravděpodobně třeba konfiguraci upravit. V takovém případě nás, prosím, kontaktujte.

Sdílení souborů
Při práci v síti nastává nebezpečná situace, že může více uživatelů v jeden okamžik chtít pracovat s jedním souborem. To by pochopitelně vedlo k poškození, případně ke ztrátě souboru. V programu GROMA je tato situace vyřešena tak, že pokusí-li se některý uživatel otevřít soubor, který má již někdo otevřen, program jej upozorní, že s tímto souborem již někdo pracuje, a otevření mu neumožní. Chcete-li, aby mělo k jednomu souboru přístup více uživatelů najednou, mohou jej otevřít v režimu "Pouze čtení".