Informace pro uživatele

Na těchto stránkách můžete získat informace o nových verzích, můžete zde získat odpovědi na časté dotazy, případně nás můžete informovat o zjištěných nedostatcích systému Groma.

Protože se množí dotazy na práci s dvojími souřadnicemi, a ve vyhlášce č. 164/2009 je vše uvedeno pouze velmi obecně, uvádíme zde několik pokynů pro práci s dvojími souřadnicemi.

9.5.2018: Groma v. 12.1.2.273
Groma v. 12.1.2.273 je připravena ke stažení zde.

Tato verze obsahuje novou globální transformaci JTSK-ETRF2000 platnou od 1.1.2018. Transformaci z předchozích verzí lze používat pouze do 30.6.2018.