Informace pro uživatele

Na těchto stránkách můžete získat informace o nových verzích, můžete zde získat odpovědi na časté dotazy, případně nás můžete informovat o zjištěných nedostatcích systému Groma.

Protože se množí dotazy na práci s dvojími souřadnicemi, a ve vyhlášce č. 164/2009 je vše uvedeno pouze velmi obecně, uvádíme zde několik pokynů pro práci s dvojími souřadnicemi.

5.9.2017: Groma v. 12.0.4.268
Groma v. 12.0.4.268 je připravena ke stažení zde.

Tato verze obsahuje podporu nové vyhlášky č. 87/2017 Sb.