Postup při ukládání vypočtených bodů

  1. Doplňte do výpočetního dialogového okna všechny chybějící údaje (číslo bodu, popř. předčíslí, atd.).

  2. Zkontrolujte, zda máte nastaven seznam souřadnic, do něhož chcete vypočtené body uložit, jako aktivní. Název aktivního seznamu souřadnic je uveden na stavovém řádku ve spodní části hlavního okna aplikace. Pokud si přejete uložit body do jiného seznamu, musíte jej nejprve nastavit jako aktivní.

  3. Stiskněte tlačítko (Uložit).

Některé výpočetní úlohy automaticky vypočtené body ukládají do aktivního seznamu souřadnic. Nechcete-li je automaticky ukládat, nastavte aktivní seznam souřadnic na [Žádný]. Potom můžete vypočtené body ukládat ručně do libovolného seznamu souřadnic.