Mazání položek

Položky v seznamech lze mazat pomocí klávesy <Del>, volbou Editace->Vymaž nebo Editace->Přenes

Jsou-li v seznamu některé položky označeny, program smaže je (po dotazu Smazat všechny označené položky?).

Není-li žádná položka označena, program smaže položku, na níž je umístěn kurzor (po dotazu Smazat zvolenou položku?).

Byly-li položky smazány příkazem Editace ->Přenes, program je přenesl do schránky, z níž mohou být příkazem Editace->Vlož vloženy do libovolného jiného datového okna nebo jako text do jiné aplikace (MS Excel, textové editory, apod.). Vkládané souřadnice jsou zařazeny podle čísel, měřená data jsou vložena před aktuální pozici kurzoru.