Manipulace s lupou

Dialogová okna pro digitalizaci rastrových dat obsahují lupu, tj. výřez, v němž je zobrazen zvětšený obraz bitové mapy. Ve středu lupy je zobrazen bod, na němž je právě umístěn kurzor. Pohybujete-li kurzorem po bitové mapě, program automaticky zobrazuje její příslušný výřez.

Zvětšení lupy můžete nastavit v rozsahu 1-8. Pro změnu zvětšení slouží tlačítka <+> a <->, zobrazená pod lupou.

Jestliže chcete použít lupu pro přesné odečtení grafických souřadnic, stiskněte na klávesnici klávesu <Ctrl>, a kurzor se automaticky přemístí z bitové mapy do odpovídajícího místa na lupě (dojet kurzorem myši z bitové mapy na lupu pochopitelně nemůžete, protože při pohybu kurzorem po bitové mapě se automaticky posouvá i výřez zobrazený lupou). Po uvolnění klávesy <Ctrl> se kurzor přemístí zpět na bitovou mapu (do místa, na němž byl umístěn na lupě), a okno s bitovou mapou se opět stane aktivním.

Důležité

Chcete-li použít lupu pomocí klávesy <Ctrl>, musí být okno s bitovou mapou aktivní (musí mít zvýrazněno záhlaví), jinak nebude na klávesu <Ctrl> reagovat.

Není-li okno aktivní, můžete jej aktivovat ukázáním myší kamkoli na jeho plochu a stisknutím levého nebo pravého tlačítka myši, nebo pomocí menu Okno.