Kapitola 49. Přenos souborů

Přenos souborů

Modul slouží pro obousměrný přenos souborů mezi počítačem a stroji, které používají jednoduchou komunikaci terminálového typu.

Po spuštění modulu se zobrazí dialogové okno, v němž jsou zobrazeny soubory umístěné v aktuálním adresáři. Název aktuálního adresáře je zobrazen v záhlaví seznamu.

Volba umístění souboru

Před načtením souboru je třeba zvolit, kam má být přenesený soubor umístěn. Soubor bude umístěn do aktuálního adresáře, jehož obsah je zobrazen v dialogovém okně modulu.

Aktivní adresář lze volit běžným způsobem pohybem kurzoru po seznamu adresářů pomocí klávesnice nebo myši. Aktuální disk lze zvolit příkazem Disk-> Volba disku nebo kombinací kláves <Alt-F1>.