Kapitola 50. Připojení digitizéru

Připojení digitizéru

Modul slouží pro připojení digitalizačního zařízení. Umožňuje připojit digitální planimetr (typ XPlan nebo Tamaya), nebo libovolný digitizér.

Příprava digitalizačního zařízení

Zařízení, se kterým má modul komunikovat, musí být pro použití nakonfigurováno.

Digitální planimetr

Digitální planimetr typu XPlan nebo Tamaya je připojen přímo pomocí sériového rozhraní. Pro správnou komunikaci je třeba provést nastavení přenosových parametrů. Žádné další drivery nebo software není potřeba. Při konfiguraci postupujte podle následujících bodů:

 • Připojení planimetru

  Planimetr se připojuje na sériový port počítače sériovým kabelem. Pokud má přenosový kabel jiný rozměr, než volný port vašeho počítače, použijte příslušnou redukci.

 • Nastavení přenosových parametrů v počítači

  Přenosové parametry (přenosová rychlost, počet datových bitů, počet stopbitů a parita) musí být nastaveny stejně v konfiguraci digitalizačního modulu i v planimetru. V digitalizačním modulu se přenosové parametry nastavují po stisknutí tlačítka (Parametry) vedle typu zařízení.

 • Nastavení přenosových parametrů v planimetru

  Způsob nastavení v planimetru závisí na výrobci a typu, a měl by být podrobně popsán v dokumentaci k planimetru. V planimetru XPlan se přenosové parametry nastavují pomocí tlačítka <Shift> a <P/NP>.

 • Zapnutí výstupu na sériový port

  V planimetru musí být zapnut výstup na sériový port (standardně se údaje zobrazují pouze na displeji).

 • Volba odečítaných hodnot

  Na planimetru lze zvolit, které hodnoty mají být odečítány. Lze volit mezi souřadnicemi, plochami, délkami, atd. Pro správnou funkci digitalizačního modulu musí být zapnuto odečítání souřadnic.

Digitizér

Pro připojení digitizéru je třeba v systému MS Windows instalovat originální driver, dodávaný výrobcem digitizéru (tzv. Wintab driver). Postup instalace driveru by měl být popsán v originální dokumentaci k digitizéru.