Kapitola 35. Menu Plán

Příkazy tohoto menu slouží k manipulaci s grafickým oknem.

Parametry zobrazení

V tomto dialogovém okně se nastavují atributy kresby (zapnuté vrstvy, fonty, atd.).

Vrstvy:

 • Aktivní vrstva

  Ve vstupním řádku nebo pomocí dalšího dialogového okna nastavte číslo vrstvy, do níž chcete ukládat nakreslené elementy.

 • Zapnuté vrstvy

  V dialogovém okně zvolte, které vrstvy chcete mít v aktuálním pohledu zapnuté (tj. viditelné).

Body:

 • Umístit do vrstvy

  Zvolte, ve které vrstvě chcete mít umístěny značky bodů (kreslení značek potom zapínáte/vypínáte pomocí příslušné vrstvy).

 • Zobrazovat pouze označené

  Máte-li rozsáhlejší seznam souřadnic, a pracujete-li pouze s jeho částí, můžete si příslušné body označit a nastavit zobrazování pouze označených bodů. Překreslování grafického okna se tím může výrazně zrychlit.

 • Značka

  Zvolte si značku, kterou mají být body označeny. Značka je vždy pro všechny body stejná.

Čísla bodů:

 • Umístit do vrstvy

  Zvolte číslo vrstvy, do níž chcete umístit čísla bodů. Nechcete-li je zobrazovat, můžete příslušnou vrstvu vypnout.

 • Font

  Zvolte font, kterým mají být zobrazována čísla bodů.

 • Pouze čísla

  Program bude zobrazovat pouze vlastní číslo bodu bez předčíslí.

 • Čísla i předčíslí

  Program bude zobrazovat úplná čísla bodů.

Výšky bodů:

 • Umístit do vrstvy

  Zvolte číslo vrstvy, do níž chcete umístit výšky bodů. Nechcete-li je zobrazovat, můžete příslušnou vrstvu vypnout.

 • Font

  Zvolte font, kterým mají být zobrazovány výšky bodů.

Čtvercová síť:

 • Vzdálenost křížků

  V editačním okně můžete nastavit vzdálenost křížků čtvercové sítě v metrech.

 • Rozměr křížků

  Zde můžete definovat velikost křížků na plánu (v milimetrech).

 • Umístit do vrstvy

  Zvolte číslo vrstvy, do níž chcete umístit křížky čtvercové sítě. Nechcete-li je zobrazovat, můžete příslušnou vrstvu vypnout.