Přečíslování seznamu měření

Přečíslování seznamu měření

Po vyvolání příkazu Měření->Přečíslování je zobrazeno dialogové okno pro přečíslování seznamu měření. Na rozdíl od seznamu souřadnic přečíslování měření probíhá v rámci jednoho souboru (není třeba přečíslovat z jednoho souboru do druhého).

Při přečíslování můžete použít následující varianty:

V dialogovém okně zvolíte, které hodnoty chcete měnit (předčíslí, čísla), zaškrtnete, zda chcete přečíslovat i orientace a stanoviska, a přečíslování spustíte tlačítkem (Přečíslovat). Opakují-li se v seznamu měření čísla bodů, dostanou tyto body po přečíslování opět totožná čísla. Po přečíslování je zobrazen protokol, obsahující tabulku starých a nových čísel bodů.