Uber položku

Tento příkaz maže položky ze seznamů. Jsou-li v seznamu některé položky označeny, program smaže je. Nejsou-li žádné položky označeny, program smaže tu položku, na níž je umístěn kurzor.