Překódování podle tabulky

Pomocí tohoto příkazu můžete do datového souboru na místo kódů přenést popisy podle nastavené kódovací tabulky (popisy, které jsou zobrazeny na obrazovce). Při ukládání budou popisy oříznuty na maximální délku 20 znaků.