Najdi položku

Po vyvolání tohoto příkazu se zobrazí v levém dolním rohu obrazovky malé dialogové okno pro vyhledávání položky. Píšete-li v něm číslo bodu, resp. editujete-li jej, program automaticky umisťuje kurzor na první nalezený bod daného čísla. Chcete-li nalézt další bod daného čísla, stiskněte klávesu <Šipka Dolů>.