Edituj položku

Po vyvolání tohoto příkazu se zobrazí dialogové okno pro editaci položky, na níž je zobrazen kurzor. Editaci lze vyvolat i dvojitým kliknutím myší na libovolnou položku seznamu.