Další nastavení

V nabídce Nastavení->Prostředí lze nastavit další vlastnosti přenosového modulu: