Přenos souboru do stroje

Přejete-li si přenést soubor do stroje, umístěte na něj v seznamu souborů kurzor, a zvolte příkaz Soubor->Přenos souboru, nebo stiskněte klávesu <F10>. Program se pro jistotu ještě jednou zeptá, zda si skutečně přejete přenést zvolený soubor do stroje. Potvrdíte-li svoji volbu, program ještě provede kontrolu souboru, zda neobsahuje nějaké binární znaky. Pokud ano, bude zobrazeno ještě jedno varování.

Potvrdíte-li přenos souboru, program zobrazí výzvu k přípravě stroje pro příjem dat. Nyní je nutno z klávesnice stroje zvolit funkci pro načítání dat ze sériového portu. Když příslušnou funkci zvolíte, stiskněte v okně s výzvou tlačítko (OK). Tím je zahájen přenos zvoleného souboru do stroje.

Varování

Pokud nedopatřením pošlete do stroje soubor s jinou strukturou, než jakou je stroj schopen akceptovat (např. binární soubor), může dojít k porušení paměťových záznamů ve stroji. Takováto závada může vyžadovat opravu v autorizovaném servisu.