Načtení souboru

Jsou-li správně nastaveny všechny přenosové parametry, a je-li správně zvolen adresář pro umístění přenesených souborů, lze spustit přenos příkazem Soubor->Načtení souboru nebo klávesou <F9>. Po zadání tohoto příkazu bude zobrazeno dialogové okno, do něhož lze zadat název cílového souboru. Pokud je přenosový modul spuštěn z prostředí systému GROMA, je zde zobrazen i přepínač Otevřít jako měření. Zapnete-li jej, bude přenesený soubor automaticky otevřen v systému GROMA.

Po zadání a potvrzení názvu cílového souboru je zobrazeno dialogové okno s výzvou k vyslání souboru. Nyní je třeba pomocí povelů zadaných na stroji spustit vlastní posílání naměřených dat na sériový port. Když začnou být data přenášena, bude v okně přenosového modulu zobrazeno hlášení o přenosu dat a rotující čárka, informující o probíhajícím přenosu.

Po ukončení přenosu by mělo informační okno přenosového modulu automaticky zmizet. V případě, že je nesprávně nastaven ukončovací řetězec v parametrech přenosu (řetězec, podle něhož je rozpoznán konec přenášených dat), informační okno nezmizí, ale rotující čárka se zastaví. V takovém případě je třeba přenos ukončit stisknutím tlačítka (Zrušit). Přenesená data by i v tomto případě měla být v pořádku.