Přenosové parametry

Před zahájením komunikace je třeba nastavit přenosové parametry tak, aby byly nastaveny shodně ve stroji i v přenosovém modulu. Parametry se nastavují příkazem Nastavení->Parametry přenosu. V zobrazeném dialogovém okně je třeba správně nastavit všechny parametry, jinak nebude počítač se strojem komunikovat, nebo budou přenesená data chybná.