Referenční výkresy

K otevřenému grafickému oknu lze příkazem Plán->Referenční výkresy pro kontrolu připojit další seznamy souřadnic jako referenční. Tyto seznamy jsou zobrazeny v grafickém okně stejně jako hlavní soubor. Pro odlišení jsou body referenčního souboru zobrazeny červeně.